LITEFOREX
@Minhy
$64k
• $10
• 85%
13 мес.
372.9
+0.28%
Активен / 13 мес.
Актуальность: 4 час.
управление счётом »
Hi ace Tk chuyên đánh cổ phiếu, vàng Giao dịch từ tháng 3/2020 Lợi nhuận khá đều đặn Ib nếu cần passview Để copy ace liên hệ mình để được hướng dẫn copy nhé 032.567.4470 https://vi.liteforex.com/?uid=513390940 Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 85%
Инвестиции
$64,000
Макс. просадка (падение на графике) -45.48%
Макс. прибыль (рост на графике) 442.41%
Последний период
Месяц Квартал Полгода Год Всё время
-1.39% -4.27% 80.69% 303.54% 372.91%
Средний период
Неделя Месяц Квартал
2.6% 11.82% 39.82%
Количество убыточных недель 39.34%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,