LITEFOREX
@Alexngo_vn9889
$69.3k
• $10
• 75%
7
|2 мес.
155.1
+23.65%
Активен / 2 мес.
Актуальность: 1 час.
управление счётом »
Copy Min 2000 usd. Đừng tăng khối lượng Cố Định ( Fix Lot): + 75% chia nhà đầu tư/ lệnh thắng. + Hợp tác Chia sẽ lợi nhuận.! + Giới thiệu từ 1000-10.000 usd nhận 5% lãi/ giao dịch thắng. + Giới thiệu 10.000usd trở lên nhận 10%lãi. + 2000 - 20.000 usd: 0.01 - 0.05 lot. + 25.000 - 50.000 usd: 0.01 - 0.08 lot + 55.000usd...: 0.01 - 0.25 lot Mục tiêu lợi nhuận 3-5-10%/tháng. Hợp tác trên mọi phương diện Đại lí Đối tác - Văn Phòng - Đào Tạo - Chia sẽ. ZALO: 0909655582 Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 75%
Инвестиции
$69,300
7 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -33.91%
Макс. прибыль (рост на графике) 199.80%
Последний период
Месяц Всё время
-0.73% 155.13%
Средний период
Неделя
9.67%
Количество убыточных недель 27.27%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,