LITEFOREX
@Smart 06
$19.8k
• $10
• 80%
4
|11 мес.
40.61
+2.39%
Активен / 11 мес.
Актуальность: 3 мин.
управление счётом »
- khung H4 / D1 / W1 / kết thúc lệnh / tuần / tháng . - Smart 06 có DV cam kết rủi ro /50 - 100%vốn khi chia sẻ ( 50 - 75%) lợi nhuận . - Thời gian 1 chu kỳ ( min 3 / 6 / 12 ) Tháng ./ tuỳ theo vốn để áp dụng . - Với các TK > 2k và được Smart tư vấn trước khi copy - Tk đối tác tại : LiteForex - Exness- - LH zalo 0835 234 666 để được tư vấn . Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 80%
Инвестиции
$19,800
4 инвестора
Макс. просадка (падение на графике) -98.90%
Макс. прибыль (рост на графике) 4711.37%
Последний период
Месяц Квартал Полгода Всё время
5.78% -86.83% -66.7% 40.61%
Средний период
Неделя Месяц Квартал
0.69% 3.01% 9.32%
Количество убыточных недель 42.00%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,