LITEFOREX
@Quang Vu - Finchain Group
$330k
• $10
• 75%
16 мес.
-3.97
-0.84%
Активен / 16 мес.
Актуальность: 3 час.
управление счётом »
- Giám Đốc Khu Vực Miền Trung & Tây Nguyên của Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư DCapital - Chứng Chỉ Chuyên Gia Phân Tích Kỹ Thuật CMT cấp 26-11-2019. - Nhà Quản Lý Quỹ Cá Nhân - Nhà Sáng Lập / Founder of FinChain Group - Min Copy: 500$ - if someone is shorter I will stop copying that person. ---------------------------------------- Director Central & Central Highlands of Dcapital investment fund management company - Chartered Market Technician certificates Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 75%
Инвестиции
$330,000
Макс. просадка (падение на графике) -21.61%
Макс. прибыль (рост на графике) 31.63%
Последний период
Месяц Квартал Полгода Год
-3.4% -3.97% -3.97% 3.35%
Средний период
Неделя Месяц Квартал
-0.06% -0.25% -0.75%
Количество убыточных недель 64.29%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,