LITEFOREX
@Quang Vu - Finchain Group
$340k
• $10
• 75%
15 мес.
-1.89
-1.21%
Активен / 15 мес.
Актуальность: 4 час.
управление счётом »
- Giám Đốc Khu Vực Miền Trung & Tây Nguyên của Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư DCapital - Chứng Chỉ Chuyên Gia Phân Tích Kỹ Thuật CMT cấp 26-11-2019. - Nhà Quản Lý Quỹ Cá Nhân - Nhà Sáng Lập / Founder of FinChain Group - Min Copy: 500$ - if someone is shorter I will stop copying that person. ---------------------------------------- Director Central & Central Highlands of Dcapital investment fund management company - Chartered Market Technician certificates Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 75%
Инвестиции
$340,000
Макс. просадка (падение на графике) -19.79%
Макс. прибыль (рост на графике) 31.63%
Последний период
Месяц Квартал Полгода Год
-15.61% -1.89% -1.89% 5.59%
Средний период
Неделя Месяц Квартал
-0.03% -0.12% -0.37%
Количество убыточных недель 63.64%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,