LITEFOREX
@Venus invest
$7.7k
• $10
• 75%
9
|2 мес.
6.4
-4.22%
Активен / 2 мес.
Актуальность: 3 час.
управление счётом »
Venus Invest là đơn vị đầu tư trên thị trường ngoại hối chuyện nghiệp , luôn giữ an toàn cho tài khoản của Nhà đầu tư .Cam kết bảo toàn trên 80% giá trị tài khoản Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 75%
Инвестиции
$7,700
9 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -23.13%
Макс. прибыль (рост на графике) 38.42%
Последний период
Месяц Всё время
-18.72% 6.4%
Средний период
Неделя
0.63%
Количество убыточных недель 72.73%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,