LITEFOREX
@ERICNGUYEN_FX
$12k
• $10
3 мес.
0.11
+0.11%
Активен / 3 мес.
Актуальность: 51 мин.
управление счётом »
⭐️ Chiến lược mà tôi giao dịch và đưa ra là chiến lược theo xu hướng và đã được phát triển để hoạt động trên H4. tôi sử dụng kết hợp một số chỉ báo theo xu hướng với độ dao động và các mức hỗ trợ và kháng cự ( cung , cầu thị trường ) .tìm điểm vào lệnh để xác định các khu vực mục tiêu tiềm năng (mức chốt lời), chúng tôi kết hợp các khu vực và mức độ đạt được trong quá khứ với giá thị trường cùng với các mức mở rộng Fibonacci. MIN : 500$ TO MAKE A CHANGE Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 100%
Инвестиции
$12,000
Макс. просадка (падение на графике) -97.57%
Макс. прибыль (рост на графике) 2271.34%
Последний период
Месяц Квартал
-35.47% -32.85%
Средний период
Неделя Месяц
0.01% 0.03%
Количество убыточных недель 36.36%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,