LITEFOREX
@MagicsTeam_ST1
$38k
• $10
• 70%
6
|2 мес.
-24.9
-46.57%
Активен / 2 мес.
Актуальность: 38 мин.
управление счётом »
Số Vốn Tối Thiểu Tham Gia: 500$ Chọn "Tỷ Lệ Với Quỹ Của Tôi" Không sao chép giao dịch đã mở Thông tin liên hệ: https://t.me/MGFX_Sub Dành cho khách hàng KHÔNG dưới liên kết hệ thống của Magic’sTeam ở LiteForex: Magic’sTeam có quyền hủy CopyTrading tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 70%
Инвестиции
$38,000
6 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -53.19%
Макс. прибыль (рост на графике) 103.86%
Последний период
Месяц Всё время
-48.27% -24.9%
Средний период
Неделя
-2.25%
Количество убыточных недель 38.46%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,