LITEFOREX
@LUCKYTT68
$14.1k
• $10
• 75%
1
|6 мес.
-34.55
+25.96%
Активен / 6 мес.
Актуальность: 11 мин.
управление счётом »
-Hệ thống copytrade DGroup ( chuyên cặp VÀng) -Vốn sao chép được để xuất 1K$ ❌Chú Ý: Sao chép tương với tỷ lệ ký quỹ của tôi không sao chép những lệnh cũ đang chạy -Lợi nhuận mục tiêu ở mức 20% -36%/tháng ->>Call/Zalo: 0812900000 (Louis Hoàng) Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 75%
Инвестиции
$14,100
1 инвестор
Макс. просадка (падение на графике) -76.71%
Макс. прибыль (рост на графике) 141.31%
Последний период
Месяц Квартал Полгода
-30.95% -34.55% -44.72%
Средний период
Неделя Месяц
-1.47% -6.24%
Количество убыточных недель 52.17%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,