LITEFOREX
@Hero168
$45k
• $10
• 80%
5
|5 нед.
45.42
-2.02%
Активен / 5 нед.
Актуальность: 4 час.
управление счётом »
Hệ thống giao dịch chuyên nghiệp. * Chỉ giao dịch 2 cặp tiền tệ EUR/USD & GBP/USD. * Mức lợi nhuận trung bình tháng ổn định từ 30-40%. * Một tài khoản đầu tư nên khởi đầu mức tối thiểu từ 3500$ Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 80%
Инвестиции
$45,000
5 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -7.49%
Макс. прибыль (рост на графике) 57.25%
Последний период
Всё время
45.42%
Количество убыточных недель 20.00%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,