LITEFOREX
@Ea_Scalping_Forex
$12.4k
• $10
• 70%
17
|9 мес.
-68.82
+2.60%
Активен / 9 мес.
Актуальность: 12 мин.
управление счётом »
- Giúp mọi người đạt được ước mơ của mình phát triển thành những nhà giao dịch tốt. - Với 7 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính Phương pháp của EA luôn là lợi nhuận đều đặn phát triển lâu dài. 1.Robot trade -Rsi -FiBonaci -Range 1 Vui lòng copy theo % khối lượng, không copy theo tỉ lệ quỹ của tôi 2.Robot trades Rsi FiBonaci Ranger 3. Đã backtest 5 năm. 4.Kỹ thuật: 0971738194 - MR Linh, 0976370758 - Đức Anh. Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 70%
Инвестиции
$12,381
17 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -89.59%
Макс. прибыль (рост на графике) 833.83%
Последний период
Месяц Квартал Полгода Всё время
3.55% -79.5% -86.29% -68.82%
Средний период
Неделя Месяц Квартал
-2.83% -11.73% -31.23%
Количество убыточных недель 39.02%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,