LITEFOREX
@LAODAIFX
$77.5k
• $10
• 70%
11
|2 мес.
20.42
-0.50%
Активен / 2 мес.
Актуальность: 56 мин.
управление счётом »
lets copytrade for 20-30 profit / month Robot giao dịch chuyên GU chiến lược theo 3 indicator thông minh tránh được thị trường bão và chốt lệnh liên tục . Team forex với 5 năm kinh nghiệm quản lí và vận hành EA . liên hệ: 0946368328 Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 70%
Инвестиции
$77,500
11 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -28.82%
Макс. прибыль (рост на графике) 50.09%
Последний период
Месяц Всё время
21.24% 20.42%
Средний период
Неделя
1.49%
Количество убыточных недель 35.71%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,