LITEFOREX
@Eagle_Group_EA
$56.5k
• $10
• 70%
13
|8 нед.
44.99
+9.12%
Активен / 8 нед.
Актуальность: 50 мин.
управление счётом »
Robot phần mềm Itic có nhiều chiến lược giao dịch. Dịch vụ rộng rãi mà họ cung cấp liên tục được kiểm tra bởi các thương nhân chuyên nghiệp, muốn sử dụng robot vì họ hy vọng kiếm được tiền dễ dàng từ thị trường Forex, mà không phải dành nhiều thời gian cá nhân cho nó hoặc làm bất cứ điều gì thủ công. Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 70%
Инвестиции
$56,500
13 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -22.41%
Макс. прибыль (рост на графике) 67.68%
Последний период
Месяц
31.13%
Средний период
Неделя
5.23%
Количество убыточных недель 14.29%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,