LITEFOREX
@Diamond2
$26.4k
• $10
• 75%
7
|7 нед.
33.84
+24.08%
Активен / 7 нед.
Актуальность: 3 час.
управление счётом »
Giúp mọi người đạt được ước mở của mình. Dream Diamond. Nếu bạn mong muốn hay khát khao 1 điều gì đó hãy đi và thực hiện điều đó. Dream Diamond mong muốn giúp cho mọi người có lợi nhuận đều đặn lâu dài. Khuyến Nghị copy theo % Khối lượng Liên hệ 0971738194 để được hướng dẫn đầy đủ Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 75%
Инвестиции
$26,400
7 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -56.57%
Макс. прибыль (рост на графике) 174.37%
Последний период
Месяц
26.13%
Средний период
Неделя
5.1%
Количество убыточных недель 57.14%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,