LITEFOREX
@SCALPING_XAU
$12k
• $10
• 75%
12 мес.
135.8
-15.82%
Активен / 12 мес.
Актуальность: 2 час.
управление счётом »
- Tài khoản này mình chuyên scalping XAU,GU,US30 phù hợp cho những NĐT mong muốn lợi nhuận ổn định - Lợi nhuận trung bình: 10-25%/tháng - Mức vốn tối thiểu copy: 1.000$ - Loại sao chép: theo tỷ lệ ký quỹ của tôi - Quản lý vốn kỷ luật, mang lại lợi nhuận đều đặn 1%> 5% mỗi ngày Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 75%
Инвестиции
$12,000
Макс. просадка (падение на графике) -99.23%
Макс. прибыль (рост на графике) 6037.04%
Последний период
Месяц Квартал Полгода Год
59.33% 31.54% -29.34% 131.3%
Средний период
Неделя Месяц Квартал
1.66% 7.43% 23.99%
Количество убыточных недель 28.30%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,