LITEFOREX
@SCALPING_XAU
$21.9k
• $10
• 75%
20
|8 мес.
399.7
-10.34%
Активен / 8 мес.
Актуальность: 2 час.
управление счётом »
- Tài khoản này mình chuyên scalping XAU,GU,GJ.. phù hợp cho những NĐT mong muốn lợi nhuận cao - Lợi nhuận trung bình: 10-25%/tháng - Mức vốn tối thiểu copy: 1.000$ - Loại sao chép: theo tỷ lệ ký quỹ của tôi - Quản lý vốn kỷ luật, mang lại lợi nhuận đều đặn 1%> 5% mỗi ngày Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 75%
Инвестиции
$21,900
20 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -74.70%
Макс. прибыль (рост на графике) 1821.66%
Последний период
Месяц Квартал Полгода Всё время
9.72% 67.09% 528.28% 399.67%
Средний период
Неделя Месяц
4.65% 21.81%
Количество убыточных недель 30.56%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,