LITEFOREX
@FinHunterFX01_M01_B200
$9.6k
• $10
• 75%
9
|6 мес.
0
0.00%
Активен / 6 мес.
Актуальность: 4 час.
управление счётом »
Chuyên đánh cặp tiền và hướng đến sự an toàn. Lợi nhuận kỳ vọng hàng tháng chỉ tầm từ 5-15% Vốn tối thiểu copy là 100$. Vốn đề nghị (an toàn nhất) là 200$. Cách copy an toàn: Dùng cơ chế copy theo tỷ lệ khối lượng tương ứng với mức vốn 200$. Ví dụ: TK 400$ sẽ copy với tỷ lệ khối lượng 200%. Có thể điều chỉnh lợi nhuận và rủi ro theo nhu cầu của bạn. Xin liên hệ Zalo số đt 0986 098 177 để biết thêm chi tiết và được ưu đãi thêm. Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 75%
Инвестиции
$9,601
9 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -31.82%
Макс. прибыль (рост на графике) 48.01%
Последний период
Месяц Квартал Полгода
-31.76% -25.8% -8.68%
Средний период
Неделя Месяц
0% 0%
Количество убыточных недель 28.57%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,