LITEFOREX
@iUnicornForex
$1.8k
• $10
• 70%
4
|11 мес.
81.35
0.00%
Активен / 11 мес.
Актуальность: 3 час.
управление счётом »
Chúng tôi là iUnicorn Forex, ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Robot iUnicorn Forex chuyên đánh cặp tiền EU GU và hướng đến sự an toàn. Vốn đề nghị tham gia Copytrade Robot là 100$ (copy theo tỉ lệ 1-1, chạy ở Tài khoản Cent là 10000$cent, rủi ro 20%). Vốn tối thiểu là 80$. Ví dụ: TK 400$ có thể copy với tỷ lệ khối lượng 500%. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng từ 5-15%. Vui lòng liên hệ: 0394.364.136 để được hướng dẫn. Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 70%
Инвестиции
$1,804
4 инвестора
Макс. просадка (падение на графике) -77.00%
Макс. прибыль (рост на графике) 206.70%
Последний период
Месяц Квартал Полгода Всё время
4.43% 19.08% 32.96% 81.35%
Средний период
Неделя Месяц Квартал
1.19% 5.26% 16.63%
Количество убыточных недель 29.17%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,