LITEFOREX
@HVT
$11.7k
• $10
• 75%
6
|3 мес.
24.31
+0.73%
Активен / 3 мес.
Актуальность: 3 час.
управление счётом »
Dành cho các Nhà đầu tư có tiền nhưng không có thời gian tìm hiểu về thị trường ngoại hối cũng như học các phương pháp giao dịch ngoại hối. Phương pháp giao dich + Kỷ luật thị trường = Lợi nhuận hợp lý. Không phải ngày nào cũng giao dịch, nhưng đảm bảo lợi nhuận trung bình 5 - 7%/ tháng. Lợi nhuận 1 năm 60 - 80%/năm. Rủi ro đối với Nhà đầu tư: từ 15 -20% tài khoản sẽ dừng copy. Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 75%
Инвестиции
$11,665
6 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -3.54%
Макс. прибыль (рост на графике) 27.77%
Последний период
Месяц Квартал
4.94% 10.37%
Средний период
Неделя Месяц
1.3% 5.77%
Количество убыточных недель 14.29%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,