LITEFOREX
@BFC_CAPITAL
$17
• $10
• 70%
|2 мес.
39.09
+15.67%
Активен / 2 мес.
Актуальность: 40 мин.
управление счётом »
Hãy xem những gì tôi đã làm được, đừng nghe những gì tôi nói...nhìn trái biết cây, nhìn kết quả giao dịch là biết năng lực giao dịch của tôi... Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, forex, BO, tiền điện tử, chứng khoán Mỹ... tôi tự tin sẽ giúp quý khách hàng có được lợi nhuận tốt nhất và rủi ro thấp nhất ....vì tôi luôn đặt kế hoạch quản trị rủi ro làm nền móng sau đó mới là kế hoạch và phương pháp giao dịch...liên hệ telegram: @mlk839114 Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 70%
Инвестиции
$17
Макс. просадка (падение на графике) -92.73%
Макс. прибыль (рост на графике) 1123.31%
Последний период
Месяц Всё время
-6.44% 39.09%
Средний период
Неделя
3.45%
Количество убыточных недель 30.00%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,