LITEFOREX
@CFsystem
$10.9k
• $10
• 70%
5
|2 мес.
0.55
+1.60%
Активен / 2 мес.
Актуальность: 44 мин.
управление счётом »
Kinh nghiệm 10 năm trong trading tiền tệ cũng như tư vấn chiến lược thị trường tài chính Sử dụng phân tích kỹ thuật và chiến lược swing giá chủ đạo trong trading Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 70%
Инвестиции
$10,900
5 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -94.18%
Макс. прибыль (рост на графике) 1171.84%
Последний период
Месяц Всё время
-80.05% 0.55%
Средний период
Неделя
0.05%
Количество убыточных недель 33.33%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,