LITEFOREX
@HerryDuc
$46.8k
• $10
• 70%
9
|6 нед.
139.5
-1.54%
Активен / 6 нед.
Актуальность: 52 мин.
управление счётом »
Giao Dịch An Toàn Rủi Ro 0% Lợi Nhuận Cam Kết Cao Hơn Ngân Hàng Tùy Vào Thị Trường Biến Động Giao Dịch = Kiến Thức Chuyên Gia Trên 10 Năm Kinh Nghiệm Trong Thị Trường + Nền Tảng Công Nghệ Tiên Tiến Nhất Hiện Tại Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 70%
Инвестиции
$46,800
9 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -22.58%
Макс. прибыль (рост на графике) 212.74%
Последний период
Месяц
-14.96%
Средний период
Неделя
18.51%
Количество убыточных недель 50.00%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,