LITEFOREX
@HerryDuc
$68.2k
• $10
• 70%
7
|6 нед.
267.7
+51.17%
Активен / 6 нед.
Актуальность: 45 мин.
управление счётом »
Giao Dịch An Toàn Rủi Ro 0% Lợi Nhuận Cam Kết Cao Hơn Ngân Hàng Tùy Vào Thị Trường Biến Động Giao Dịch = Kiến Thức Chuyên Gia Trên 10 Năm Kinh Nghiệm Trong Thị Trường + Nền Tảng Công Nghệ Tiên Tiến Nhất Hiện Tại Hotline Tư Vấn: 08888 11356 Страна: Vietnam
Базовая валюта USD
Оферты
Вклад Инвестору
$10 70%
Инвестиции
$68,200
7 инвесторов
Макс. просадка (падение на графике) -24.33%
Макс. прибыль (рост на графике) 271.72%
Последний период
Месяц
30.57%
Средний период
Неделя
26.33%
Количество убыточных недель 33.33%
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,